Välkommen till SSFs konvent
10 – 13 maj 2018

med årsmöte lördagen den 12 maj 2018
på Ramnäs Hotell och Konferens i Ramnäs

Ramnäs en bruksort där man tillverkat järn i generationer. Gustav Vasas dotter Katarina Stenbock har ägt Ramnäs, hon fick det i änkepension av sin far. Under 1700-talet så dominerades Ramnäs av två familjer, Schenström och Tersmeden vilka där lät bygga varsin herrgård. På Tersmedens herrgård kommer vi i en av våra spännande utflykter kunna frossa i energier.
En annan spännande utflykt kommer att gå till Hälleskogsbrännan, ett naturreservat efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014.
På konferenshotellet har socialdemokraterna tidigare haft sina sammandrabbningar. På "Strängkonferensen" föreläste Gunnar Sträng om sina strategier och rikets affärer.
Kursgården är i dag privatägd.
Alla medlemmar i Svenska Slagruteförbundet är välkomna att delta i programmet med föredrag, kurser m.m. som anordnas i samband med SSFs årsmöte 2018.
Bor du i Ramnäs och är nyfiken på oss så är du välkommnen fredagen den 11 maj kl 13.30-16.30 där vi har "prova på slagruta för allmänheten".

Kursprogrammet på konventet 2018.


Anmälningsblankett

________________________________


Svenska Slagruteförbundet, SSF

är en 1982 bildad allmännyttig ideell förening som har till ändamål att väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande samt öka kunskapen om jordenergier och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m. och som kan vara skadliga eller nyttiga för oss människor och djur.

Detta vill vi göra genom att
sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter, informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser dels genom tidningen Slagrutan och dels genom att informera och anordna kurser. Vi söker även samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

SSF har ingen koppling till någon religion eller politisk inriktning.

Välkommen att ta del av vår hemsida och kontakta oss gärna om medlemskap!

fjaril