Vetgirig - lära mer!

Tips på läsvärda böcker tidskrifter mm.

framsida gryl framsida jordeklotets framsida jordstralning
framsida oeralinda framsida pa resa framsida slagr lagerkr
framsida slagr och vatten slagruta som framsida sl och rutg
framsida stenr framsida sadesfaltens framsida trafik
framsida uppallade framsida vanerns framsida anda ror den
Boken 'Hel', av Gunnel och Göran Liljenroth Om elektro-magnetisk strålning, av Bertil Ohlsson  

Litteraturförteckning enligt
Slagrutor och rutgängeri förr och nu, 1928


BAIIJIFT, WILHELM and Betterman TH., The Divining-Rod
au experimental and psychological Investegation; with 12 Plates and 62 other Illustrations. XXIII+336 p. London, Methuen & Co 1926.

MAGER, HENRI, Les Sourciers et leer Procedes, Troisicme Edition, 352 p., 130 fig. Paris, Dunod, 1926.

Behme, Friedrich, Die Wiinschelrute, Dritte Auflage [6 delar på tillsammans 480 sidor, talrika illustrationer];
Hannover 1919-20, Hahnsche Buchhandlung.

DARAPSKY, L., Altes and Neues von der Wiinschelrute,
70 S. Leipzig, Verlag Leineweber, 1903.

Monatschrift, Die Wunschelrute [utkommer sedan 1912], Leipzig, Querstrasse 17.

Ellis, ARTHUR J., A History of Water Witching, with a Bibliography.
U. S. A. Geol. 'Survey, Water-Supply Paper 416, 59 1),, Washington 1917.

Heim, A., Einige Beobachtungen betreffend die Wunschelrute, 30 s.
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich. Zurich 1904.

SPERLINGS, M., Major vid Väg- och vattenbyggnadskåren Slag­rutan. Försök till lösningov dens problem,
90 s. Stockholm, Fritzes Förlag, 1912.

Lehmann, Alfr., Overtro og Trolddom, fra aeldste tider till vore dage
(5 delar omkr. 1 100 s) Kjobenbavn 1893-1896, Frimodts Forlag.