Tidningen Slagrutan


SSF ger ut medlemstidningen "SLAGRUTAN", som distribueras till medlemmarna fyra gånger om året. Tidningen innehåller 20 sidor fyllda med slagruterelaterat material både från medlemmar, styrelse och andra håll. Denna tidning är unik och ingår i ditt medlemskap.

Det finns möjlighet att annonsera i tidningen! Annonserna ska hålla sig något så när nära vårt ämnesområde.

Annonspriser:
1/2 sida 350 kr
1/4 sida 175 kr
1/8 sida 100 kr

För annonsmaterial, bilder och artiklar till Slagrutan, maila redaktören på redaktor@slagruta.org

Äldre nummer av Slagrutan  

Här på hemsidan kan ni i nuläget ladda ner gamla nummer av Slagrutan i PDF-format, dock inte de senaste fyra numren som är läsbara endast för medlemmar. Målsättningen är att lägga upp tidningarna här ett år (dvs i allmänhet 4 nummer) efter att de kommit ut.

Medlemstidningen har funnits sedan 1982 men de tidiga numren hade inte löpande numrering, och gavs ut i A5-format. Tidningarna nedan är samtliga som SSFs nuvarande styrelse har tillgång till. Om du har något av de saknade numren så hör gärna av dig så att vi kan komplettera arkivet.

Läs tidigare utgivna nummer av Slagrutan. Klicka här...

framsida nr 61

Om din dator inte kan läsa pdf-filer, hämta Adobe Reader här.