Välkommen till
Svenska Slagruteförbundet!

Konvent 2023 med Årsmöte vid Åkerby Herrgård, Nora 18-21 maj 2023

Passa på att Anmäla dig! Mailanmälan tom 9 April.

Årsmöte för medlemmar hålls den 20 maj klockan 14.00Preliminärt program, torsdag 18 maj

13.00 Incheckning

14.00 Konventet startar Information från arrangörerna

14.15 Föreläsning
Vattenkällor och dess helande energier - Åsa Persson
Vattenkällor har alltid varit viktiga för mänsklighetens överlevnad och är det fortfarande. Åsa Persson kommer att visa olika källor ifrån hela Sverige och berättar bland annat om sina erfarenheter av gudinnor och gudar vid källorna, och om den helande energi som finns där i vattnet och som vi kan tillgodogöra oss. Hur tar vi hand om källorna idag, vad är viktigt?

15.30 Föreläsning
Auror och chakror - Eva Svensson
I många gamla kulturer målar man tavlor av personer med ett ljussken i eller runt kroppen, s.k. auror och chakror. Eva berättar om de här energierna, bl.a. utseenden och egenskaper, vad de har för betydelse för oss, hur vi kan uppfatta och mäta dem på olika sätt, t.ex. med våra sla- gruteverktyg, med aurafotografering, känna med händer eller se dem med auraseendetekniker, och vad säger vetenskapen om det här.

17.15 Middag

18.45 Föreläsning
Att mäta med Bovisskalan och AGS - Sven-Åke Gunnarsson
AGS (Arne Groth Steg) är ett system som vi i Sverige klassificerar eller ordnar in olika energier i, så att vi vet vilken energi vi talar om. Vi kan då också identifiera de olika energierna med ton- generator eller en koppartråd med specifik längd.
Bovis är ett sätt att mäta livskraft eller vitalitet. Vi mäter i s.k. Bovisenheter. Det går ganska lätt att lära hur man gör detta. Mätningen görs med t.ex. en pendel. Vi kan med Bovistalet kontrol- lera olika saker t.ex. vilken mat som är nyttig för oss och mäta energivärdena på olika platser t.ex. på vår sovplats.

19.15 Föreläsning
Handens sång - Lilian och Anne-Marie Carlsson
Hur kan vi med hjälp av slagruta och kroppen lära oss mäta energier på Jorden?
Vi lär oss teorin om hur vi kan gå tillväga för att läka jordbävningar, vulkanutbrott, ozonhål, radioaktivitet, försurning, solstormar och polskiftet.

21.30 Kvällsfika


Preliminärt program, fredag 19 maj

08.00 Frukost
09.00 Föreläsning
Funderingar kring energier förr och nu - Eric Nygård
I det här föredraget kommer Eric att bl a titta på kroppens energisystem på olika sätt, och på hur vår fysiska kropp påverkas av olika typer av energier, även hur vi hittar vår grundkraft och då kan bli starkare. Han berättar även om hur man kan göra en kraftplats, en gammal kunskap som Eric fått lära sig.
Som hjälp kommer vi ha både pekare och muskeltest.

11.15 Föreläsning
Olika tekniker för att mäta - Eva Svensson
Normalt mäter vi olika saker med slagruta, pekare och pendel, men det finns många andra sätt att mäta. Eva berättar om och demonstrerar några exempel, t ex hur man mäter med handen, mäter på avstånd med handen eller bara ögonen, mäter med en inre pendel i huvudet, mäter med rockringsteknik, knäpper med fingrarna, mäter med pendelspröt, skakar på armen, eller använder armen som pendel.

12.15 Lunch

13.45-16.45 Välj en av kurs nr 1, 2, 3 eller 4, vilka går parallellt

Kurs 1. Utflykt till Järleborgskällan och dess energier - Åsa Persson

Kurs 2. PSI-spåret - Thord Nilsson

Kurs 3. Övningar i att uppfatta auror och chakror med olika metoder - Eva Svensson

Kurs 4. Övningar i att mäta med Bovisskalan och AGS - Sven-Åke Gunnarsson

Du anger på anmälningsblanketten vilken av dessa kurser du vill delta i. Vidare info om de olika kurserna finns på sida 7-8.

17.00. Middag

18.30-21.30 Välj en av kurs nr 5, 6, 7 eller 8 vilka går parallellt

Kurs 5. Att gå med slagruta - Britt-Marie Nordman med fler. Även allmänheten bjuds in att delta på den här kursen.

Kurs 6. Ta bort traumaringar - Anne Björnberg

Kurs 7. Hur vi hjälper Jorden att läka - Lilian och Anne-Marie Carlsson

Kurs 8. Benkerrutan – Paul Holmberg. Du anger på anmälningsblanketten vilken av dessa kurser du vill delta i.

Vidare info om de olika kurserna finns på sida 8-9.

21.30. Kvällsfika


Preliminärt program, lördag 20 maj

08.00 Frukost

09.00-12.00
Välj en av kurs nr 9, 10 eller 11, vilka går parallellt

Kurs 9. Slagrutekurs i att söka vatten med mera - Jörgen Larsson

Kurs 10. Möte med naturväsen - Per-Uno och Jenny Fransson

Kurs 11. Lek med slagrutan! - Eric Nygård

Du anger på anmälningsblanketten vilken av dessa kurser du vill delta i. Vidare info om de olika kurserna finns på sida 9.

12.15 Lunch

14.00 ÅRSMÖTE
Endast medlemmar får delta på årsmötet. Rösträtt har den medlem som betalt medlemsavgift senast 4 veckor före årsmötet. Rösträtt genom fullmakt är ej tillåten.

Kaffe efter årsmötesförhandlingarna.

Efter kaffet blir det korta inlägg från medlemmar. Anmäl i början av konventet om du vill vara med och tala.

18.00 Middag

20.00 Bokauktion
Auktion på de böcker som medlemmarna skänkt och tagit med till konventet.
Här kan finnas fynd av utgångna och ovanliga slagruteböcker, men även av andra, eller bara något som man vill läsa!

Därefter blir det
Diskussion om avstörningar och att flytta linjer
Är det välgörande och säkert att göra? Vad behöver vi ta hänsyn till?

21.30 Kvällsfika


Preliminärt program, söndag 21 maj

08.00 Frukost

09.00 Föredrag
Identifiering av örters hälsosamma frekvenser och kopplingar till organen - Thomas Tullholm
Thomas kommer att tala om sina omfattande studier, bl a med slagrutans hjälp, av:
Hur örter och annat är ordnade i någon form av ordningsmönster eller frekvenstrappa. Hur han fick fram klassning och frekvenser på de örter som ofta används vid hälsobehandlingar.
Hur han då kunde notera varför olika örter passar bäst för behandling av de olika organen.
Thomas är en av de personer som Arne Groth använde för att stämma av med, dvs är
mycket precis i sin mätning.

11.15 Föredrag
Eventuellt föredrag av Rolf Heinemann.
Annars annat intressant föredrag


12.30 Konventet avslutas

12.45 Lunch

Information om de olika kurserna:
Flera kurser går parallellt så du kan bara välja att gå på en kurs från varje tidsperiod.
Totalt kan du alltså välja 3 olika kurser.
Valen skrivs på anmälningsblanketten.

En del kurser går helt eller delvis utomhus, så ta med lämpliga ytterkläder och skor. Ta med egen pekare och pendel, om du har, till de olika föredragen och kurserna så du själv kan mäta, annars brukar de finnas att köpa på konventet.

Kurser Fredag kl 13.45-16.45

Kurs 1. Utflykt till Järleborgskällan och dess energier - Åsa Persson
Vi besöker en trefaldighetskälla. Här finns rikligt med vatten. Åsa uppfattar att det finns tre olika energier i vattnet, med gul, violett och grön frekvens. I källan brukar Åsa hämta vatten för att få med sig den hälsosamma, starka energifrekvensen hem, bevarad i en flaska som hon sedan sparar hemma under året, och ”klingar”, dvs överför frekvensen till annat vatten som hon sedan dricker. Intill källan brukar Åsa ta kontakt med en gudinneenergi och har då fått en bra energibehandling varje gång. Ta gärna med en egen glasflaska att fylla.

Kurs 2. PSI-spåret - Thord Nilsson
PSI-spåret är ett spår som uppstår mellan en person (sändaren) och någonting som han tänker koncentrerat på, t.ex. ett föremål eller en person som kan vara utom synhåll, även långt borta. Spåret kan hittas med slagruta. Thord kommer berätta om upptäckten 1987 och om ett fler- tal försök som senare gjorts med PSI-spåret. Därefter får alla gå ut och prova själva att bl a hitta gömda föremål. För att öka chansen att lyckas bör den som sänder sända på ett ovanligt föremål med personlig koppling. Så ta gärna med ett eller flera lämpliga föremål.

Kurs 3. Övningar i att uppfatta auror och chakror med olika metoder - Eva Svensson Du får lära dig mer om auror och chakror samt olika tekniker för att uppfatta dem, tex öva på att mäta auror med pekare och chakror med pendelspröt, att känna aurorna med dina händer, att uppfatta en annan persons närhet med din egen aura, samt att se auran.

Kurs 4. Övningar i att mäta med Bovisskalan och AGS - Sven-Åke Gunnarsson
Bovis: Vi kommer att mäta in oss på några kalibrerade provobjekt, för att sedan mäta in oss på lite andra olika objekt just för att lära oss. Som alltid så gäller det att öva och öva för att kunna få de rätta värdena. Vi kan också gå in i en currylinje för att se hur den varierar i Bovisvärdet.
AGS: AGS står för Arne Groth Steg. Vi går grundläggande igenom hur frekvens, våglängd och utbredningshastighet samverkar. Vi kommer också att gå igenom den frekvenstrappa som Arne utarbetade. För att identifiera de olika energierna så använder vi olika långa koppar- trådar, vi prövar också med att se hur en tongenerator kan påverka energierna.
Ta gärna med er egen pendel eller pekare.

Kurser Fredag kl 18.30-21.30

Kurs 5. Att gå med slagruta - Britt-Marie Nordman
Alla är välkomna att testa, även icke medlemmar. Britt-Marie Nordman med flera medlemmar visar utomhus hur man gör och hjälper alla som vill lära sig, samt informerar om användning- sområden.

Kurs 6. Ta bort traumaringar - Anne Björnberg
Trauman av olika slag och svårighetsgrad råkar vi alla ut för. Olösta trauman lägger sig som energiringar och klot i auran och påverkar hur vi ser och upplever världen.
Genom att ta bort de energierna i auran finns möjligheten att läka och bli fri från traumat.

Kurs 7. Hur vi hjälper Jorden att läka - Lilian och Anne-Marie Carlsson
Här övar vi tekniker för att kunna hjälpa Jorden att läka genom att bli ett med naturen. Vi bör- jar träna upp vår känslighet och därefter gå över till stenar, metaller, blommor, djur och själva Moder Jord (Gaija)
Hur flyter energierna i våra kontinentalplattor och via datorerna se exakt hur energierna och magnetfälten är just nu. Vilka regler som gäller för denna typ av arbete.
Ta med egen dator.

Kurs 8. Benkerrutan – Paul Holmberg
Paul vill dela med sig av en upptäckt han gjort om våra globala nät, 7 stycken till antalet. Han har forskat själv med hjälp av Arne Groths frekvenstrappa.

Kurser Lördag kl 09.00 - 12.00

Kurs 9. Slagrutekurs i att söka vatten med mera - Jörgen Larsson
Vi har kursen utomhus och fokuserar på att lokalisera och analysera några av de vanligaste frekvensfälten i vår omgivning, som currylinjer, hartmannlinjer och vattenådror. I kursen ingår också teknik och metoder för att bestämma vattnets läge, djup, mängd, kvalitet och påverkan. Vi använder olika redskap – träklyka, pekare, spett och pendel.

Kurs 10. Möte med naturväsen - Per-Uno och Jenny Fransson
Följ med ut i naturen och träffa både stora och små väsen som är osynliga för de flesta.
Per-Uno och Jenny berättar om deras mångåriga samarbeten med naturväsen, jättestora som små. Det finns oändligt många olika typer, med olika utseende, uppgifter m.m. Sedan får varje deltagare på utflykten känna på varsitt litet väsen och kanske försöka beskriva hur det ser ut (det brukar fungera). Jenny, som ser tydligt, är med och vägleder.

Kurs 11. Lek med slagrutan! - Eric Nygård
Ha kul med slagrutan! Vi gör lite enkla tester och övningar utomhus med slagruta och pekare. Sedan kan du själv använda och demonstrera de här sakerna och låta folk testa, på t.ex. fester och andra tillfällen, så de blir medvetna om att det är både roligt och intressant att gå med slagruta!

Kostnader

Alternativ A
Torsdag 18/5 - söndag 21/5 t.o.m. lunch
Helpension i dubbelrum. Inkl. deltagaravgift.
3345 kronor


Alternativ B
Torsdag 18/5 - söndag 29/5 t.o.m. lunch
Helpension i enkelrum. Inkl. deltagaravgift.
4 245 kronor

Alternativ C
Endast deltagaravgift.
900 kronor

Alternativ D Endast deltagande i årsmötesförhandlingar + kaffe
0 kronor

Vid boende och/eller måltid vid enstaka dag/tillfälle gäller inte det förmånliga paketpriset.
För priser kontakta Anita Elmerfeldt, 0321 14425,
medlemsregister@slagruta.org


Viktig allmän information

Kurser
Du anmäler dig till kurserna genom att på anmälningsblanketten skriva vilka kurser du önskar deltaga i. OBS! endast en (1) kurs per kurspaket får väljas.

Måltider
Första måltiden som ingår är torsdag middag. Sista måltid som ingår är söndag lunch. Om du inte bor på herrgården, men önskar deltaga i måltider, kontakta Anita.

Anmälan
Anmälan skriftlig ska vara inkommen senast 1 april
( mail tom 9 april) 2023 till:
Svenska Slagruteförbundet
c/o Anita Elmerfeldt Sturegatan 5 B
523 44 ULRICEHAMN
eller medlemsregister@slagruta.org

Avbokning
Vid avbokning efter 3 maj kan konventkostnaden inte återbetalas eftersom SSF:s kostnader till Åkerby Herrgård då är fastlåsta.
Betalning
Betalning skall ske senast 1 april till Svenska Slagruteförbundet, plusgiro 47 2895– 2 Märk talongen med Konvent 2023. Glöm inte skriva namn på inbetalningskortet.
Betalar du via internet där du endast får med ett fåtal bokstäver, skicka ett mail med dina uppgifter till Betalning kan ej göras via bankgiro eller swish.medlemsregister@slagruta.org
Bekräftelse
Bekräftelse skickas ut tillsammans med deltagarförteckning ca 10 dagar före konventets start.

Försäljning
Vill du sälja något under konventet, t.ex. böcker, kontakta Eva Svensson, 0707 830 287, senast. 12 maj. 10 procent av den totala försäljningssumman betalas som avgift till Slagruteförbundet och går till Egons Fond.

Frågor
Programmet: kontakta Eva Svensson, 0707 830 287,
Boende/Mat: kontakta Anita Elmerfeldt, 0321-14425, sekreterare@slagruta.org
medlemsregister@slagruta.orgblaklint