Du har kommit till Svenska Slagruteförbundet.

 

Följ oss gärna på Facebook också!

"Slagruta Sverige"
Nedan finner du info om Årskonventet vi hade under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Konvent2024

 

Vi hade 4 rika dagar med Föredrag och Kurser om Slagrutor, Chakror, Energier, Vattensökning, Naturväsen, Peru, Frekvensmaskiner, Leylinjer med mera.

Läs mer här:
https://www.slagruta.org/konvent

Konventprogram pdf

Du kan givetsvis bli medlem löpande under året i landets största förening inom användning av Slagruta, som med sina medlemmar besitter ett brett och djupt kunnande.
I medlemskapet ingår bl a gratis Zoomföredrag för medlemmarna samt 4 nr av tidningen Slagrutan.

medlemsregister@slagruta.org


Bilder från 2024 års konvent!

eva&agne spiraler anneforedrag
rutalinjer h3antenn tradensenergier
skogsstig matdags klangmeditaion


Svenska Slagruteförbundet, SSF

är en 1982 bildad allmännyttig ideell förening som har till ändamål att väcka intresse för slagrutekonsten och verka för dess utveckling och spridande samt öka kunskapen om jordenergier och andra företeelser som kan påvisas med slagruta, pekare, pendel m.m. och som kan vara skadliga eller nyttiga för oss människor och djur.

Detta vill vi göra genom att
sammanföra slagrutegängare och underlätta deras utbyte av erfarenheter, informera om slagrutefenomenet och liknande företeelser dels genom tidningen Slagrutan och dels genom att informera och anordna kurser. Vi söker även samarbete med andra svenska och utländska sammanslutningar med liknande ändamål.

SSF har ingen koppling till någon religion eller politisk inriktning.

Välkommen att ta del av vår hemsida och kontakta oss gärna om medlemskap!