Länksidor Svenska & utlänska
Svenska

Ateljé Moder-Jord


Jordstrålningscentrum


PARCS - PAranormal Research Center of Sweden


Svenska slagruteförbundet


Utlänska

Miljø og Jordstråleservice


Norsk Kvistgjengerforening


Miljø- og Jordstråleforeningen Danmark


The Earth Energies Group


våra finska vänner