Mässa Medveten Hälsa

MedvetenHalsaMassa

4-5/5 2024 - Hjortsberga (nära Alvesta)

Sammanfattning

Medveten Hälsa arrangerar mässa på Hjortsbergagården, Hjortsberga (i Småland) 4-5 maj.

 


Välkomna att besöka Jörgen på Mässan!

Jörgen Larsson deltar och erbjuder följande under mässdagarna:

-Avläsning av samlade frekvenser i kroppen. Med hjälp av denna slagruteteknik får du information om vilka störande frekvenser som du påverkas av i din sovplats (Detta görs direkt på plats under mässdagarna.) Vattenådror, currylinjer, hartmanlinjer, Sexkantsfönster och leylinjer är exempel på störande frekvenser som påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande.

-Visning av olika slagruteredskap och hur de kan användas.

- Du erbjuds möjligheten att anmäla dig till en slagrutegrundkurs.

-Information om Svenska slagruteförbundet med möjlighet att bli medlem.

-Du erbjuds möjlighet att boka hembesök för att inventera och ta bort störande frekvenser i din sovplats och bostad.

På lördagen håller Jörgen föredrag kl 15.10-16.10. Han berättar om hur olika frekvenser i vår sovplats och bostad påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Vattenådror, currylinjer, hartmanlinjer, Sexkantsfönster och leylinjer är exempel på frekvenser som stör oss i betydande omfattning.


Anmälan

Ingen föranmälan krävs men det är populärt det han visar och viss kö kan uppstå men du får också chansen

Läs mer på medvetenhälsa.com angående tider, kostnader etc. Klickbar Länk enligt nedan.
https://xn--medvetenhlsa-ocb.com/exempel-p%C3%A5-mapp/medveten-m%C3%A4ssa