Slagrutekurs

Kurs i att bli ett med naturen 6 o 7 April i Blekinge

Sammanfattning

En väg åter till naturen och djuren

Kursledare: Anne-Marie Carlsson och Sanna Wistrand.


 

Dag 1; 7 April

Naturen och vår integrering för att bli ett med naturen.. Genomgång av våra redskap enligt slagrutemetoden. Genomgång av mineralriket
Meditera med en blomma - mineralriket, växtriket, djurriket människoriket
änglariket.
Genomgång av Devor, Undiner, Skogsrået, Näcken, Alver, Älvdans/ Bleke Träd
andar, Väsen, Vättar, Trolltyg, Skogstyg, Bigudinnan mm.

Dag 2; 8 April

Vi kommer besöka gamla domarringar, gravfält från år 200. Där hövding Wogn besegrade konung Dag från Uppsala.
Besöka heliga enelundar, gamla ekar, naturkyrka mm
Fem Elementen enl. kinesisk medicin och hur det speglar naturen. Tillverka egen trollstav. Ta med egen kniv och ev. mer verktyg om du har.
Cirkel med ljus Lära sig att koppla direkt till ljuset.
Ceremoni. Koppla upp sej mot naturen.

 


Anmälan

Anmälan och betalning till Ann-Marie Carlsson.
Swish 0707-12 83 04

 

Hör av er för frågor mm:
Ann-Marie Carlsson. 0707-12 83 04
Sanna Wistrand 0705-713193

Betalning och pris

Ange Namn, Adress, Telefonnummer Mailadress och ev. kost o logi.
Vid anmälan betalas 400 kr som är bindande och återbetalas ej utan giltig grund och vi vill ha din anmälan senast tisdagen den 2/4.
Mat till självkostnadspris. Uppges vid anmälan. Medtag egen mat om du har specialkost.

Pris: 1,000 kr/dag för kurs där logi och enkel fika ingår. Ta med luftmadrass, täcke, mat od.
Du kan välja 1 eller 2 dagar. 2 dagar blir mer som en helhet.