Slagruteförbundets deltagande på stora HarmoniExpo-mässan
Harmoniexpookt23

28-29/10 2023 - Solnahallen;

Sammanfattning

Vi deltog med en monter på Harmoniexpo som är Sveriges största alternativmässa för kropp och själ.


Varje höst och vår är det i Stockholm en stor mässa på två dagar för de som har lite ”alternativt tänkande”. Där finns möjlighet av få behandling av healers av många olika slag, där finns många spådamer med eller utan tarotkort och clairvoyanta som man kan få vägledning av. Där finns kristaller att köpa i mängd, hälsokost, kläder, prydnadsföremål och en massa andra saker att göra och köpa av de över trehundra utställarna. Fullt med föredrag och kurser hela dagarna. Därför kommer många tusen besökare dit från hela Sverige.

Nedan berättar vi om hur vi jobbade och vad det ledde fram till.


I år var Svenska Slagruteförbundet med för första gången.
Vi demonstrerade gratis på hundratals personer med pekare, slagruta och pendelspröt.

Besökarna fick välja på att se hur ett currykors påverkade dem, få sina sju auror uppmätta eller få sina chakror pendlade och analyserade.
På golvet markerade vi därför korta bitar av två currylinjer med röda plastband, så det blev ett kors i mitten. Intresserade fick först stå på ett neutralt ställe och sedan på currykorset.
Vi mätte deras aura på de olika ställena och de fick sen se hur liten deras aura blev på currykorset.
De fick också känna efter hur det kändes där jämfört med på den fria platsen.

Det här var tankeväckande för många, särskilt när vi berättade att auran också kan ses som ett slags skydd både för hälsan och det allmänna välmåendet. Ett antal berättade att de blev yra, mådde dåligt eller fick ont någonstans när de stod på currykorset. När vi på andra mätte upp deras sju auror utanför kroppen så visade vi sist hur stora personerna egentligen är, dvs inklusive alla aurorna som sträckte sig ca två meter ut runtom personen.

Man kan säga att vi med slagrutornas hjälp synliggjorde den osynliga delen av dem. Vi påpekade också att den yttersta auran ser ut som ett stående ägg och visade då hur höga personerna var och påpekade att de även nådde långt under golvytan. Många blev väldigt positivt överraskade när de kunde SE hur stora de (och alla människor) egentligen är, en hisnande tanke för många. Med slagruta synliggör man mycket!

Genom att på andra mäta chakrornas storlek med pendelspröt så kunde vi göra analyser om vilken slags personlighet de är. Det stämde som vanligt nästan alltid, vilket väcker stor förvåning hos dem man mäter på.

Vi kunde också ge råd till de som ville om vilket chakra som var i obalans och som de lämpligen kunde jobba med, vilket uppskattades av många.

Tack vare att vi stod och mätte och  visade så mycket med slagrutans hjälp så  var det stor uppmärksamhet på vår monter och vi hade tidvis långa köer utanför oss med personer som väntade på att få bli uppmätta. Inte så konstigt egentligen, för det är så spännande att få se och uppfatta saker som i vanliga fall är helt osynliga för oss människor, men enkelt gjort med slagrutans hjälp!!

Vi är mycket glada för alla besökare och nya medlemmar. Det hjälper oss att spida kunskapen som är så värdefull i våra komplexa miljöer. Vi vågar också påstå att vi med vår samlade mångåriga erfarenhet och dokumentation är en förening där du kan utveckas och bygga värdefulla relationer.
Välkommen med i SSF Svenska Slagruteföreningen!

 


 

https://harmoniexpo.com/