Trafik och Hälsa

19/2 2023 - Hos Britt Marie Nordman i Uppsalatrakten

Sammanfattning

Om Trafik och Hälsa ur ett "energi"perspektiv. De bakomliggande orsakerna till varför vissa vägavsnitt är extra olycksdrabbade.
Kursledare: Britt-Marie Nordman.


INBJUDAN TILL EN FÖRELÄSNING MED PRAKTIK

Söndagen den 19/2 2023 inbjuder till en föreläsning med praktik.

Medtag mat för dagen, om det är bra väder så ska vi gå ut och leta efter kristallnät.
Ni som har kompendiet om ToH, läs del 2, A tom S, Jag har kompendiet att sälja som kostar 244 kronor, gärna kontanter.

Tillkommer 100 kr för Kompendie del 4, Själva kursen är gratis!

Välkomna hem till mig utanför Uppsala!
Anmäl om du kommer på min telefon 018-372048 skickar du sms använd min mobil 070-5200328

Med vänliga hälsningar
Britt-Marie Nordman.


Anmälan

Anmälan på telefon 018-372048, skickar du sms använd mobil 070-5200328

 

Betalning: Själva kursen är gratis! men kompendie ToH kostar 244 kr samt Kompendie del 4, 100 kr