Slagrutekurs

28-29/01 2023 - Nättraby, Blekinge

Sammanfattning

Målsättningen med kursen är främst att sprida kunskap om några av de vanligaste formerna av "jordstrålning" (vattenådror, currylinjer, hartmanlinjer, leylinjer,sexkantsfönster) samt att praktiskt öva på att mäta/lokalisera de platser där ”jordstrålning” finns.
Under kursen ges också visst utrymme för kursdeltagarna att själva diskutera och aktivt bidra med kunskap och erfarenheter inom ämnet. Dagen innehåller aktiviteter främst inomhus och i viss mån utomhus, Anne-Marie, Lilian, Annika och Sanna medverkar under hela kursdagen.
Kursledare: Lilian Carlsson, Jörgen Larsson, Anne-Marie Carlsson och Sanna Wistrand.

Steg 1 lördagen den 12/11-22 kl 9-18 innefattar främst grunderna i jordstrålning som vattenådror, currylinjer, hartmanlinjer, leylinjer och sexkantsfönster. Att praktiskt öva på att mäta/lokalisera de platser där dessa frekvenser finns.

Steg 2 söndagen den 13/11-22 kl 9-18 innefattar auraseende, att mäta de energier som påverkarbostaden, planetursprung, lär dig om energierna i din kropp, titta på tidigare liv m.m.

Det är två separata kursdagar där du kan gå den som passar dig men även båda dagarna. Kursavgift 1000kr/dag

Anmälan till Sanna Wistrand 0705-71393 och anmälningsavgiften på 400kr per kurs betalas till Bankgiro 372-7559


INBJUDAN TILL SLAGRUTEGRUNDKURS del 1

Tid: Lördagen den 12 november 2022 Klockan 9-18 Plats: Boets bygdegård, Ödeshög kommun

Kursledare: Jörgen Larsson

Pris: 1000kr

I området södra Östergötland och norra Småland har det framförts önskemål om ytterligare slagrutekurser. Medlemmar i Svenska Slagruteförbundet Anne-Marie Carlsson, Lilian Carlsson, Jörgen Larsson och Sanna Wistrand i samverkan bjuder därför in till slagrutekurs dagar lördagen 12 november och söndag den 13 november 2022. Klockan 9-18 i Boets bygdegård i Ödeshögs kommun.

Kurserna genomförs i samarbete med Svenska Slagruteförbundet.

Målsättningen med grundkursen är främst att sprida kunskap om några av de vanligaste formerna av ”jordstrålning”( vattenåder, currylinjer, Hartmanlinjer, Leylinjer och sexkantsfönster) samt att praktiskt öva på att mäta /lokalisera de platser där dessa frekvenser finns. Under kursen ges också utrymme för kursdeltagarna att själva diskutera och aktivt bidra med kunskap och erfarenheter inom ämnet. Dagen innehåller aktiviteter främst inomhus och i viss mån utomhus. Anne-Marie, Sanna och Lilian medverkar under hela kursdagen.

SLAGRUTEKURS del 2

Tid: Söndagen den 13 november 2022 Klockan 9-18 Plats: Boets bygdegård

Kursledare: Lilian Carlsson

Pris: 1000kr

Kl 9-10 repetition del 1. Slagruteteknik med klyka, enhandsslagruta, pekare, spett, pendel, muskeltest och att känna med händerna. Känna igen Curry-, Hartman-, Leylinjer och sexkantsfönster.

Kl 10.30-11.30 Träna ditt auraseende

Kl 11.30-13.30 Mätning av vilka energier som påverkar dig i din bostad. Upptäck, bli medveten om och vid behov stör av.

Kl 14-15 Lunch

Kl 15- 17 Lär dig om energierna i din kropp. Hur ni kan störa av och ta bort energier som påverkar er negativt. Vi lär ut olika tekniker att läka belastningsskador och gamla trauman.

Kl 17-18 Tidigare liv. Vi lär ut tekniker så ni kan finna var ni levt tidigare liv, både tidsmässigt och plats samt planetursprung.

Kl 18 Sammanfattning av dagen och förslag för del 3. Ex. Följa psi-spår, leta efter mineraler, försvunna saker o personer, hitta din bästa arbetsplats och viloplats, healing, symboler, stenarna o mineralernas magi, de olika religionerna och akupunktursystemets samband dvs Andens anatomi, hur man aktiverar och riktar fornlämningars energi, kyrkoenergierna, sjukdomsenergier, planetenergier på Jorden, torusenergier och blad i chakrans samband, försvar mot svartkonst, parallella dimensioner och multiuniversum, ockult kemi, H3-antenn de fyra elementet och kvantfysik, ljud- och färgterapi, ikoner, meditation, medvetande-utvecklingens sju steg, lära er mätsystemen Bovis- och Arne Grot-skalan etc

Steg 2 kommer även att ske i Blentarp Skåne 2022-11-19 anmälan till Lilian


Anmälan

Anmälan till kurserna görs till Sanna Wistrand

Förfrågan angående grundkursen
Del 1 görs till Jörgen Larsson tel 070-6031644 - jorgen.t.larsson@telia.com

Del 2 Lilian Carlsson tel 0709-300190 -liliancarlsson22@hotmail.com

Fika på förmiddag och eftermiddag ingår men lunch få deltagarna själva ta med sig. Deltagarna bör ha med sig karta över sin bostad, människokroppen, jorden och stjärnhimmeln med sig.

Betalning

Anmälningsavgift 400kr betalas till Bankgiro372-7559 resterande belopp betalas till bankgiro innan kursen.

Anmälningsavgiften återbetalas ej om deltagaren uteblir.

 

Anmälan till agne@oww.se eller sms 0768 35 62 44 omgående.